Ampon ni Sandra Aguinaldo

Reaksiyon sa Ampon
ni Sandra Aguinaldo

Ampon ay isang salitang balbal na ang ibig sabihin ay taong walang kinalakhang pamilya o magulang. Sa aking palagay, ang ampon ay nagmula sa salitang No Family, No Pamilya, hanggang sa kinuha ang una hanggang pangatlong titik na NO PAM at saka ito binaliktad at naging AMPON.

Mahalaga ang paglalabas ng dokumentaryong iyon ni Sandra Aguinaldo. Lingid sa kaalaman ng marami, ang pagpapa-ampon ay isang pandaigdigang problema na hindi lamang sa pilipinas matatagpuan. Ang karaniwang dahilan ng pagpapa-ampon ay umiikot sa kahirapan at karangalan ng angkan. Ipinakita na dahil minsan sa kawalan ng pangsuporta sa bata ay pinipili na lang nila na ipa-ampon ang kanilang anak dahil nangangarap din daw sila ng magandang buhay para sa kanila. Ang iba naman ay mga anak ng kriminal at ang iba ay mga batang bunga ng mga panggagahasa. Marami ring mga bata ang ipinapa-ampon dahil hindi pa handa ang mga magulang na humarap sa isang responsibilidad dahil na rin sa kanilang murang edad ng pagbubuntis.

Ipinakita ang iba`t ibang anggulo ng mundo ng isang ampon ng dokumentaryong ito. Nagpapa-ampon, Ipina-ampon At ang Nag-ampon. Seryoso ang usapin na ito dahil buhay ng tao ang nakasalalay sa ganitong bagay. Naging patas naman at hindi nakakasakit sa damdamin ng mga manonood ang naging palabas. Bayani ang mga nag-ampon, biyaya ang mga ampon.

Isa lang ang gustong tumbukin ni Sandra. Iyon ay ang lahat ng Dahilan na nakapalibot sa pagpapa-ampon ay ang Pag-ibig. Lumuluha rin ang ina at ama kapag nawawalay sa kanila ang kanilang anak. Masakit sa kanila iyon. Dahil sa kanilang pagkakamali, dahil sa pag-ibig sa kanilang anak, at dahil sa hindi permanente ang buhay sa mundo, kaya may ampon.


Enero 17, 2008

-Metaporista

0 thoughts on “Ampon ni Sandra Aguinaldo

Leave a Reply