– Manner Mode On – 2

 

Hindi kailangan sumigaw para sundin ka. Bulong lang at magalang na pakiusap, ok na.

Leave a Reply