– Manner Mode On – 3

Hindi porke may isang pulis na magnanakaw ay magnanakaw na lahat ng pulis. Hindi porke napatakan ng isang patak na itim na tinta ang dagat ay mangingitim na ang buong karagatan.

Leave a Reply