– Manner Mode On – 6

 

 

Babala. Wag sinungaling. Hindi totoong nakakatangos ng ilong.

Leave a Reply