Ang Tula ng TahananImage

Ang Tula ng Tahanan

Ni Metaporista

1

Paano sisimulan ang tula ng tahanan, kung mula pagkabata’y di ako nahagkan?

Ang sinabi nilang mainit na akap, para bang tasa ng kape sa sarap ang lingap?

Ito ba’y nakakahiya na nanaisin mong kumawala? O mapapapikit ka sa pagkamangha?

Nakakatanggal nga ba ito ng pangungulila? Tulad ng bahag-haring tila mahiwaga?

  

2

Paano ko itutuloy ang tula ng tahanan, kung ang Ama ko’t Ina’y di ko nasilayan?

Paano sumuporta ang haligi ng tahanan? Gaano kasarap ang sa kaaway ay protektahan?

Ang ilaw ng tahanan ba’y maaakit akong mag-aral? Bubusugin ako tuwina ng mainit na almusal?

Paano pumikit? Paano magdasal? Paano rumespeto? Paano magmahal?

3

Paano tatapusin ang tula ng tahanan, kung ang buhay ko’y natapos sa pakikipaglaban?

Isang araw ako’y nabuhay at kinabukasa’y namatay, sa kahon ng sapatos, pinagkasya’t hinimlay!

Ang akin lang naman nais ay mabuhay at mahalin, ako’y inosenteng totoo ngunit naging salarin!

Ang kapusukan ay dapat pigilin!  ang tahanan at kinabukasan ang unang dapat planuhin!

Metaporista

————————————————————————————————————————————-

Lahok para sa Saranggola Blog Awards 2013

Kategorya ng Tula

dmci homes logo

0 thoughts on “Ang Tula ng Tahanan

Leave a Reply