Ang Pinaka (Moral Story)Mais
Mais

Ang Pinaka

Isang araw, nagtanong ang isang bata sa kanyang lola.

“Lola, ano po ba ang pag-ibig?”

Sumagot ang lola – “Pumunta ka sa bukid at pumili ka ng pinakamalaking butil ng palay ngunit magsisimula ka sa kaliwa papuntang kanan at hindi ka pwedeng bumalik. At bago ka pumili ng iba at magpatuloy sa paglakad ay itatapon mo muna ang kasalukuyan mong hawak. Pag nakapili ka na ay bumalik ka sa akin.”

Pumunta na ang bata sa bukid at namili ng butil na bigas. Wala pang isang minuto ay may nakita na siyang malaking butil ngunit nagpatuloy siya sa paglakad at nagbakasakali siya na may makita pang mas malaki kaya tinapon niya ang kanyang hawak. Pagdating sa dulo ay nanlumo siya pagkat wala siyang napili. Bumalik siya agad sa kanyang lola.

“Lola wala po akong dalang butil ng palay. Nakakita po ako at tinapon ko po dahil akala ko ay may mas malaki pa dun sa una kong nakita.” Paliwanag ng bata.

“Apo, ganyan ang pag-ibig. Kadalasan napapansin natin sila. Lubos silang kaaya-aya sa ating paningin kaya pipiliin natin sila. Pero dahil minsan, akala natin ay meron pang mas higit para sa atin ay hinahayaan natin silang mawala sa ating buhay.”

Nagtanong ulit ang bata –

“Lola, ano naman po ang kasal?”

“Pumunta ka sa bukid at pumili ka ng pinaka-maganda, pinaka-malaki at pinaka-kaibig-ibig na mais. Magsimula ka sa kaliwa papuntang kanan at bawal kang bumalik. At kung pipili ka ng iba ay dapat mo munang itapon ang kasalukuyan mong hawak bago ka magpatuloy sa paglakad. Bumalik ka kaagad sa akin pag may napili ka na.”

Tumakbo agad ang bata sa bukid para hanapin ang pinaka-maganda, pinaka-malaki at pinaka-kaibig-ibig na mais para sa kanya at paglipas lamang ng  ilang minuto ay may napili na siya at agad na dinala sa kanyang lola.

“Lola! Ito may napili na po akong mais!”

“Apo, yan ang kasal. Kailangan muna natin malaman ang kahulugan ng pag-ibig bago natin ito lusungin. Pag nakita mo na ang taong iyong makakatuluyan, siya na ang pinaka-maganda, may pinaka-malaking puso at pinaka-kaibig-ibig na magdudulot sa iyo ng pinakamalaking ngiti. At dahil siya ang pinili mo, hindi ka na hahanap pa ng iba.. dahil para sa iyo, siya na ang iyong pinaka..”

Metaporista

Leave a Reply