2060 – End of the World ayon kay Sir Isaac Newton

 

Sir Isaac Newton
Sir Isaac Newton

Hindi ka nagkakamali sa iyong nabasa. Siya nga. Ang tinitingala na scientist at mathematician na dumiskobre ng Gravity, Law of Motion, ROYGVIB. Reflecting Telescope at Calculus.

Nabuhay si Newton noong 1600`s, panahon na umusbong ang mga mahahalagang discovery ng siyensya na nagagamit natin hanggang ngayon. Sa panahon niya, siya ang itinuturing na pinaka-maimpluwensiyang scientist dahil sa kanyang mga nadiskubre at naiambag sa kaalaman ng mga tao. Pero sinong mag-aakala na ang isang Scientist ring ito ay magiging dalubhasa sa Bibliya? At ang kanyang misyon, alamin kung kelan matatapos ang mundo.

Ayon sa mga historian, maging siya ay isang kristiyano: Naniniwalang sa Diyos at kay Cristo. Pero hindi siya sang-ayon sa Dogma ng Roman Catholic noong kapanahunan niya dahil sa paniniwala niya na binago na at dinagdagan ang mga ito. Partikular na hindi niya sinasang-ayunan ay ang Trinity dahil naniniwala siya sa monotheism o nag-iisang Diyos.

Hindi niya inilabas ang kanyang mga manuskripto dahil sa alam niya na siya ay paparusahan ng simbahan at wala pang taong bukas ang isip na makakatanggap ng kanyang mga paniniwala. Lumitaw lamang ang kanyang mga sinulat sa auction noong 1900`s halos dalawang daang taon pagkamatay niya.

http--img.dailymail.co.uk-i-pix-2007-06_02-NewtonPapers2AP_468x609

Bilang isang mananaliksik, hinalughog niya ang bawat sulok ng Bibliya ngunit nag focus siya sa Book of Daniel at Revelation na sa tingin niya ay tamang lugar para maghanap ng clue tungkol sa End of the World.

 

Ito ang naging computation at basehan niya:
Daniel 7:25  —–

And he shall speak great words against the most High, and shall wear out the saints of the most High, and think to change times and laws: and they shall be given into his hand until a time and times and the dividing of time.

Dan 12:7 —–

And I heard the man clothed in linen, which was upon the waters of the river, when he held up his right hand and his left hand unto heaven, and sware by him that liveth for ever that it shall be for a time, times, and an half; and when he shall have accomplished to scatter the power of the holy people, all these things shall be finished.

Rev 12:14 —–

And to the woman were given two wings of a great eagle, that she might fly into the wilderness, into her place, where she is nourished for a time, and times, and half a time, from the face of the serpent.

 

time = 1 year = 360 days

times = 2 years = 720 days

half a time = half year = 180 days

—————————————————

Total of 1260 days

Tapos ginamit niya ang day to year conversion

1260 days = 1260 years

After 1260 years tiyak daw na mangyayari ang End of the World

 

Ang kasunod na tanong niya, after ng anong mahalagang pangyayari idadagdag ang 1260 years?

Inayos niya ang mahahalagang event sa kasaysayan na posibleng may kinalaman sa kanyang nais madiskubre.

At ang napili niyang taon: 800 AD 

ito ang taon na kinoronahan ng Pope si Charlemagne ng koronang ginto at naging pasimula ng Roman Empire.

 

800 + 1260 = 2060 AD

2060 AD – END OF THE WORLD – ARMAGEDDON

————-

May tatlong mangyayari bago daw ang 2060 o ang End of the World. At pag nangyari ito ay mavavalidate daw natin na tama ang kanyang ispekulasyon.

1. Ang pagtitipon ng mga Hudyo sa Israel – Nangyari na noong 1948 nang naideklara ang estado

2. Ang pagkuha ng mga Hudyo sa Jerusalem – Nangyari na noong 1967 nang nagkagiyera

3. Rebuilt ng Temple of Solomon – Di pa nangyayari

Noon ay nakatayo sa Temple Mount ang Temple ni Solomon pero sinira ito at muli nila itong ni-rebuild na nakilala na Second Temple. Sa di inaasahang pagkakaton ay nasira ulit ito. Bago pa man nila matayuan ng Third Temple sa pamamagitan ng pag-aayos ay natayuan na ito ng Islam ng Dome of the Rock – Isa sa mga pinakasagradong lugar ng mga Muslim. Parehong sagrado ang turing ng Hudyo at mga Muslim sa Temple of Mount. Pero ayon sa hula ni Isaac Newton, matatayo daw muli ang Temple of Solomon sa orihinal nitong lugar. Ang tanong, papayag ba ang mga Muslim? Kung pupwersahin ito ng mga hudyo ay matatayo nila ulit ang temple sa nasabing pinag-aagawang lugar. Pero tiyak na hindi ganoon kadali iyon tanggapin sa mga Muslim. Napakaselan ng isyu na ito at halos araw-araw ay may namamatay dahil sa usaping paniniwala.

Kung pagkatayo ng Temple ay magpasabugan ng Nuclear ang lahat ng magkaka-away, mabilis pa sa alas kwatro na magugunaw nga ang mundo.

Dome of the Rock
Dome of the Rock

 

Masasabi mo bang siya`y isang baliw? Mapipigilan mo ba siya kung doon siya naaaliw?

Ang mabuti pa ay gumawa na lang ng mabuti, hindi dahil sa magugunaw ang mundo, kundi para maayos ang ating maging pakikitungo.

Pero wag tumigil sa pananaliksik. Kilalanin mo ang sarili kung saan ka papanig.

Maniniwala ka ba sa wakas na paparating? O sasabay ka na lang sa alon ng lagim?

 

-Metaporista

 

 

 

 

 

0 thoughts on “2060 – End of the World ayon kay Sir Isaac Newton

Leave a Reply