Best of Princess Sarah MemesKumakalat ngayon ang mga meme tungkol kay Sarah ang munting Prinsesa. Ito ang ilan sa pinakanakakatuwa at nakakatawa.

IMG_3473.PNG

IMG_3470.PNG

IMG_3469.PNG

IMG_3471.PNG

IMG_3465.PNG

IMG_3459.JPG

IMG_3462.JPG

IMG_3461.PNG

IMG_3458.PNG

IMG_3454.PNG

IMG_3456.PNG

IMG_3453.PNG

IMG_3452.PNG

IMG_3443.JPG

IMG_3440.JPG

IMG_3441.PNG

IMG_3451.PNG

IMG_3442.JPG

IMG_3401.JPG

IMG_3400.JPG

IMG_3433.JPG

IMG_3325.JPG

IMG_3297.JPG

IMG_3296.JPG

IMG_3355.JPG

Ang totoo, napakaraming aral ang pupulot sa palabas na Princess Sarah. Tulad din ng Cedie, Tom Sawyer, Huckleberry Finn, Marco at iba pang tulad nito. Hindi ka lang patatawanin kundi paluluhain ka at maappreciate mo ang mga bagay na meron ka ngayon. Hindi masamang balikan ang nakaraan paminsan-minsan kung ang alaala ay magbibigay sayo ng ngiti at dahilan para harapin ang bukas.

-Metaporista

IMG_3474.PNG

IMG_3476.PNG

0 thoughts on “Best of Princess Sarah Memes

    1. Ah eh simula kasi nung namatay yung tatay ni Sarah, ginawa siyang katulong ni Miss Minchin dahil wala na siyang pang matrikula. All-around siya pero lagi siyang nasa kusina nagbabalat ng patatas kasama si Becky. Kung may tumatak siguro sa mga manonood ay yung pagbabalat niya. Dahil hindi basta-basta magbalat ng patatas lalo na kung baku-bako at maraming butas. Pero dahil sa galing niya sa pagbabalat sa mura niyang edad, sumikat siya at naging trademark niya na yun. Tsk

Leave a Reply