OparasaIMG_3623

Saranggola Blog Awards 6 – Entry – Kategoryang Tula

Tema: Wikang Filipino 

 

 

Oparasa

ni Metaporista

 

Nagsimula sa Abakada, ang kanyang pagbasa

Akala nila’y walang pag-asa, ang anak ng dukha

Bakit ba sila galit, sa surbetero niyang Ama?

Kasalanan ba ng bata, na isilang siyang aba?

Dahil sa karukhaan, di na kailangang magbasa?

 

Di naglaon ay nasambit na, ang Egahai

Ewan niya’t di mawari, ba’t sila’y nanggagalaiti

Galit na mga tampipi, sa kasipagan ng kalahi

Hamak at lait lang, ang sa bibig nila’y namutawi

Inggit ang naitanim, talangka ang kawari

 

Lumipas at nabalangkas na, ang Lamananga

Labis nagsikap, na ang dusa’y magbunga

Malamig ang kan’lang turing, piring siyang nakisama

Nairaos ang pag-aaral, ngayo’y guro sa eskwela

Ngayo’y hinahain ang Wika, sa mga musmos na dinusta

 

At ngayon, Oparasa, nagbabadya na ang wakas

Oras na nanggagapas, sa buhok niya’y nagbakas

Paputi ngunit patalas, ang Wika niyang nilalabas

Ramdam ang pagkaripas, salita’y lipas na oras

Sambitla niya’y hinudas, binuro ng mga pantas

 

Sa huli’y ang Tauwaya’y, kanya nang ikakahon

Tanikalang pinaglaban, sa lupa’y pilit ibabaon

Umaasang maisasama, sa himlayan ng laon

Wari niya’y madadakila, ang kinalakhang Poon

Yamang A hanggang Ya, pikit-matang tinunton

 

—————————————————————————

Lahok sa Kategoryang Tula – Saranggola Blog Awards 6

—————————————————————————

 

Leave a Reply