Pnoy Will Lead the Arrest of Usman the Bomb Maker

Pnoy Will Lead the Arrest of Usman the Bomb Maker

IMG_4782
FRONT LINER: The Philippine A-Team

Nagsalita na si NoyNoy. Kung nagtatangka ka na hadlangan ang pag-aresto nila, mas mabuti pang tumabi ka na lang daw. Kung hindi, ibibigay ng MILF si Usman, ang sandatahang lakas na ang kikilos. Kung walang maitutulong ang MILF, wag na lang daw silang makiaalam sa gagawing pagsuyod ng Gobyerno para matiyak ang pagkahuli ni Usman. Panahon na para bumawi at managot sa batas ang mga totoong nagkasala. Pangungunahan at titiyakin ni NoyNoy na mabibigay ang katarungan para sa Fallen 44. Inako na niya ang pagkasawi ng fallen 44. Babawi na siya.

Nababa na si Chief Purisima. Masaya na ang mga taga-usig niya.

Kuntento ka ba speech niya?

0 thoughts on “Pnoy Will Lead the Arrest of Usman the Bomb Maker

Leave a Reply