Read: Liham-Tula ng Fallen 44!

Read: Liham-Tula ng Fallen 44!-Please read and share-

Pilipinas,

Tirik na ang nakangiting buwan,
at kami’y naggisingan
Pagtago ng kaliwanagan,
amin na ngang inabangan
Bago gumapang sa damuhan,
hinanda na ang kalooban
At nang ang ilog ay namataan,
kumaway na rin si Kamatayan

Apat na pu’t apat na karit,
nilatag sa aming unahan
Tinitigan kami sa mata’t
Hindi kami kinurapan
Binalaan kami’t pinayuhan,
“Handa na ba kayong paglamayan?”
Sumagot kaming buong tapang,
“Ayaw man nami’y, Oo, Para sa bayan!”

Kami’y kanyang tinawanan,
kami raw ba’y mga hung-hang?
Sa kakarampot na dagdag-sweldo,
bakit kami’y nagmamatapang?
Sa benepisyong ga mangkok,
bakit aming pinagtitiyagaan?
Sabay-sabay kaming sumagot,
“Amin itong sinumpaan!”

Nilabas na niya ang panghasa’t,
Tinalas na ang pambiyak
Ang ila’y hindi napigil ang lumuha’t umiyak,
Hinal’kan ang larawan ng kan’lang kabiyak
Hinaplos sa pagbabakasakaling kan’lang madama,
Ang init at kinis ng kanilang sinisinta
“Wag na kayo mag-antay!
Kami’y di na makababalik pa!”

Maya-maya’y nagliparan,
mga bala’t sigaw ng naputukan
Walang ibang mapagtaguan,
kundi katawan ng kasamahan
Tila kami’y napalibutan,
sino ba aming kalaban?!
Kakampi nami’y nagbaliktaran!
bala ninyo’y tila sa amin nakalaan?!

At kami nga’y nginitian,
nitong tusong si Kamatayan
Nilabas din ang labing-walong karit,
para sa aming mga nakalaban
Tila kami’y naging pananim,
inani niya’t kanyang kinimkim
Dinala sa isang hantungan,
“Paskil: Mga Pilipinong Nagpatayan”

Inipon niya aming dugo,
binilang niya aming bungo
May kulang na isang ulo,
nagparoon siya’t nagparito
Kaniya ring nakita sa wakas,
ang Mama sa Puno sa Mamasapano,
Inaantay siyang sunduin,
paligid niya’y nagdidilim

Naghihingalo pa ang Mama’t
gumagalaw pa ang paa
Ang kamay na nagmakaawa,
tinapos ng dalawang bala
Ang karit na laan sa kanya’y
matatakasan na sana
Ang kamatayang marangal’y
pinagkait pa sa kanya

Buhay nami’y inilaan,
para matugis si Marwan
Ngunit kung gusto niyo nang katahimikan,
Hanapin niyo si Usman!
Inyo ring muling pag-aralan,
Ang batas pangkapayapaan!
Tiyakin na ang bala nila’y
Hindi manggagaling sa ating likuran

Mama sa Puno
ni Metaporista, 2015

———-

Tula para sa Fallen 44
Tula tungkol sa Fallen 44
Tula ng Fallen 44

Magulo pa ang hustisya.

0 thoughts on “Read: Liham-Tula ng Fallen 44!

Leave a Reply