An Open Letter to Detective Conan

An Open Letter to Detective Conan

Dear Conan,


Detective Conan! Amin kang kailangan!

May namatay sa milk tea at hindi masolusyonan

Natumba, humiga, nadapa at namutla

Sa iglap, ang tikim ay naging malagim

Ang higop sa kainitan, kapalit ay kamatayan!


Detective Conan! Amin kang kailangan!

Ang BBL ba ay dapat pang ipaglaban?

Ito ba ang solusyon sa kapayapaan?

O ito’y isang pain para sa kalugmukan?

Lahat ba’y makikinabang o ang iilan lang?


Detective Conan! Amin kang kailangan!

Ang mga hurado ba ay binayaran?

Si Trillanes ba ang dapat paniwalaan?

O ang mga Binay na nagkukumpulan?

Malapit na ang eleksyon kaya nagbabangayan


Hoy Conan Halika! Bayan ko’y nilusob na!

Sinimulan na ng Tsina, sinabayan pa ng Malaysia

Armas nami’y kulang pa para durugin ang lokal na terorista

Kahit kaming lahat’y magsama, pwersa nami’y kulang pa

Milk tea nga’y di na malutas, pananakop pa kaya ng mga taga-loob at taga-labas?


Pilipinas

April 18, 2015

Leave a Reply