Ang Pinakamababait na Tao

Ang Pinakamababait na Tao
Meron pa nga ba? May natitira pa ba?

Sasabihin kong Oo dahil meron pa akong nakikita

Pero sino sila? Alam mo rin ba?

Silang mga mababait dahil may inaantay na kapalit
Mababait lahat ng nag-exam na nag-aantay ng resulta

Periodical, board exam at entrance exam

Umaasa na baka biyayaan dahil sa kanilang kabutihan

Lahat ng madaanang pulubi’y inaabutan ng barya

Lahat ng santong rebulto’y hinihimas at dinadasalan sa paa

Takot sumuway sa utos ng nanay baka maparusahan at madapa

Takot na takot lalo na ang mga taong alam nilang hindi sila handa
Meron pang mas mababait

Mga taong nag-aantay ng visa na lubos ng nalalapit

Amerika, Japan, Australia, Canada

Sabik na makatakas sa buhay na malupit

Kaya kahit sinong gipit, babahaginan para lang kaawaan

Ang paggawa ng mabuti ang kanilang ginagawang libangan

Ngunit kadalasan pag lumabas na ang visa na pinakaaabangan

Di mo na maaabot, di mo na malalapitan
May mas babait pa ba sa mga taong mamamatay na?

Hindi nagpapalakas sa tao kundi nagpapalakas na sa itaas

Takot na mabulid sa apoy dahil alam niya ang kanyang sariling karumihan

Kabaliktaran ng nilalaman ng mga facebook niya’t blog

Kaaway ay nilalapitan, kamag-anak ay sasandalan

Kung hindi pa mawawala sa mundo, walang pagpapatawad na ihahain sa iyo

Mga gamit ay unti-unti ng ipinamimigay at ipinamamana

Hindi dahil siya’y mawawala na kundi dahil sa langit gusto niyang makasingit

Nagbabakasakali na karumihan niya’y di masilip at sa huling minuto’y papasukin siyang pilit
Marami pang mababait

Mga dalagang 3 buwan ng di dinadatnan

Napapraning at laging sinusuntok ang tiyan

Sa edad na disisais anyos’y wala pang nalalaman

Nauna pang nagkalaman ang sinapupunan kesa ang utak na walang laman

Laging kinakabahan dahil sa ginawang kalokohan

Kaya ubod ng kabaitan upang kung sakaling magkaalaman siya’y kaaawaan at hindi pandidilatan

Gayundin ang kanyang kasintahan

Wala ng mapaglayan ang kabaitan

Takot na matawag na Ama sa edad na dalampu’t dalawa

Kaya ang laging niluluhod, wag sanang umumbok

Utusan mo’t agad na susunod, hindi kikibo at dagling magpapaanod
Baka isa ka lang mabait sa ngayon

At maging isa rin sa pinakamabait pagdating ng panahon  
Metaporista

Leave a Reply