Hindi Patas ang Buhay

Hindi Patas ang Buhay


Bala na tinanim sa NAIA ay nagbunga ng pera.

Bala na tinanim sa magsasaka ay bunga ng pera.

May pera sa bala. May bala dahil sa pera.

Binalasubas ang kalikasan.

Nambabalasubas ngayon ang kalikasan.

Hindi talaga patas ang mundo.

May taong isinabuhay at kinabubuhay na ang bigas.

May mga taong ang turing lang sa buhay ng tao ay isang sakong bigas.

Tanggapin na natin na hindi patas ang buhay.

Buhayin natin ang patas na pagtanggap.

—-

-Metaporista
Credit Image link: Alphacoders.com

One thought on “Hindi Patas ang Buhay

 1. Madalas nga nasasambit na hindi patas ang buhay
  Ngunit sa mata ng Diyos lahat tayo ay pantay-pantay
  Kahit ang may taglay ng kapangyarihan minsa’y may sablay
  Tanda ng kabaluktutan ng prinsipyo’t buhay

  Hangga’t hindi nagtatanda ang tao sa kapalaluan
  Lalo lamang mababaon sa kadiliman
  Kung susuriin ang kanditatong ihahalal sa halalan
  Matanto nawa na ito’y para sa kinabukasan
  … mula sa anak maging hanggang sa kaapu-apuhan

Leave a Reply