Mapa ng Mundo na Magbabago sa Pananaw mo sa Pilipinas

Mapa ng Mundo na Magbabago sa Pananaw mo sa Pilipinas1) Mapa ng mundo kung saan nagpapakita ng mga porsyento ng mga lalaking tuli

Proud ka ba dahil orange tato at asul ang China? Wag muna dahil dapat mong makita yung kasunod.

2) Mapa na nagpapakita ng edad ng mga tao kung kailan karaniwang nagsisimulang magkaroon ng sexual na interakyon

Naninilaw tayo dito. Proud ka pa ba? Bantayan mo ang anak mong. Media? Kultura? Moralidad? Anong problema?

3) Mapa na nagpapakita kung saang bansa nagmumula ang pinakamataas na dami ng ini-import na produktoO ano? Napanganga ka? Tingnan mo yung mga nakapalibot sa atin. Ngayon, tanungin mo sa sarili mo kung bakit ganyan ang flag na nakalagay sa atin. Damahin mo. Masarap?

Metaporista

Leave a Reply