Moral Story: Ang Asawang Bingi

Moral Story: Ang Asawang Bingi
Isang araw pumunta ang mister sa doctor para magpakonsulta sa lagay ng kanyang asawa dahil sa tingin niya ay bingi na ito. Kaya pinayuhan siya ng doktor na magtanong sa kanyang asawa sa magkakaibang distansya para malaman ng doktor ang kanyang asawa.

Pag-uwi ng mister ay nakita niya na ang kanyang asawa ay nagluluto kaya ginawa na niya agad ang payo ng doktor. Lumayo siya ng mga 40ft mula sa kanyang asawa at nagtanong ito sa normal na lakas ng kanyang boses.

“Mahal kong asawa, anong ulam natin?” Inaantay niyang sumagot ang asawa niya pero di niya ito narinig. Kaya lumapit siya ng mga 30 ft mula sa kanyang asawa at nagtanong.

“Mahal kong asawa, anong ulam natin?” Inantay niyang sumagot ang asawa pero wala siyang narinig. Kaya lumapit na ito ng mga 10ft mula sa kanyang asawang nakatalikod at muling nagtanong.

“Mahal kong asawa, anong ulam natin?” Wala pa rin siyang narinig kaya lumapit na siya sa kanyang asawa at kinalabit niya ito at nagtanong.

“Mahal kong asawa, anong ulam natin?” sumagot ang kanyang asawa,

“Ang kulit! Sabing Adobo Baboy nga!!! 4 na beses mo na akong tinatanong ah!!!”

Aral:

Bago mo pagsuspetsahan ang iba ay tingnan mo muna ang sarili mo. Baka ikaw ang may problema at hindi sila. Akala mo ay sila ang dahilan sa mga pinagdadaanan mo ngayon pero baka di mo lang alam na ikaw talaga ang dahilan… Hindi mo lang matanggap o sadyang ayaw mo lang tanggapin.

-Metaporista

English Version:

What’s for Dinner

moralstories.org

image credit: exponentialprograms.com

Leave a Reply