Moral Story: Ang Dalawang Mansanas

Moral Story: Ang Dalawang Mansanas
Isang araw, pumunta ang mag-ama sa plaza para bumili ng mansanas sa prutasan. Nang nandun na sila sa tapat ay nagtanong ang bata kung pwede daw ba silang bumili ng apple. Umoo kaagad ang tatay at bumili sila ng dalawang mansanas.

Hawak ng bata ang dalawang mansanas habang nagbabayad ang ama. Natuwa ang tatay dahil abot langit ang ngiti ng kanyang anak dahil napagbigyan niya itong maibili ng mansanas.

Nang hingin na ng tatay ang isang mansanas ay dali-daling kinagatan ng bata ang mansanas sa kanyang kanang kamay at kinagat ang isa pa na nasa kaliwa niyang kamay.

Napatingin ang tatay at nagtaka ito na bakit ganun ang asal ng kanyang anak. Hindi naman niya ito pinalaking madamot kaya laking gulat niya nang ang kanyang anak ay nagdamot.

Nawala ang ngiti sa labi ng tatay.

Papagalitan na niya ang anak niya nang biglang lumapit sa kanya ang kanyang anak at iniabot ang mansanas sa kanyang kanang kamay

“Tay ito po ang kainin niyo! Mas matamis po ito kesa sa isa! Diba po mahilig kayo sa matamis?”

Natahimik ang ama at muling nanumbalik ang ngiti sa kanyang mukha.

Aral:

Wag agad manghusga sa ating kapwa. Minsan masyado tayong nanghuhusga at hinahatulan agad natin ang ating mga kaibigan, kaklase, katrabaho at kapamilya. Baka masyado kang highblood at bigla ka na lang nang-aaway. Baka maganda pala talaga ang layunin nila.. hinusgahan mo lang sila agad dahil sa tsismis o balitang narinig mo. Maging mas mapang-unawa sana tayo.

-Metaporista

English Version

Lesson of Hastening the Judgment

Moralstories.org

 
———–

Image credit: Kitchenconfit.wordpress

Leave a Reply