Blog

Ang blog na ito ay tungkol sa lahat ng buhay at kalagayan natin ngayon..

Hinangad natin ang maging malaya..

Sa katunayan, maraming nagbuwis ng buhay para dito..

Pero, kapalit ng pagiging malaya ay ang napakalaking responsibilidad..

Tumatayo tayo ngayon sa ating sariling paa dahil ginusto natin ito..

Hindi na tayo sakop ng dayuhan o ng mahigpit na pinuno..

Tayo na ang bumubuhay at bubuhay sa ating mga sarili..

Ngayon, ang buga ng hangin ay magpapatuloy sa ating mga bibig dahil sa kalayaang ito..

Ang pagiging malaya ay pagkakaroon ng buhay na makulay..

Pinili natin ito. Panindigan natin at alagaan natin ito.

Dahil kung inaakala nating wala ng pag-asa ang bansa natin,

Sinasabi ko sayo, Nagkakamali ka.

Hindi pa lang talaga nagigising ang lahat para bumangon at tumulong sa pag-angat.