Huling araw mo na sa mundo bukas. Masaya ka bang mamamatay?

Moral Story Tula atbp

Moral Story: Ang Tulay

May magkapatid noon na naninirahang magkasama sa isang malaking sakahan. Ngunit isang araw, nagkaroon sila ng hindi pagkakaunawaan. Nagtalo, nagpalitan ng masasakit na salita at hindi sila nagpansinan sa mahabang panahon. Isang araw, may kumatok sa pinto ng isa sa nakakatandang kapatid. "Ako po ay isang karpintero at naghahanap po…

Oplan Taksil Laban sa Droga

Para tuluyang mapababa ang droga ay dapat iimplement ang Oplan Taksil. Magkakaroon ng reward money kung mapapatunayan mong nagdodroga ang iyong kaibigan, kamag-anak at kapit-bahay. Para makasali ay kailangan mong magpasa ng application form na madodownload dito. Approval ay 2-3 days. Ang instruction ay bibigay pag ikaw ay natanggap. Minimum…