Huling araw mo na sa mundo bukas. Masaya ka bang mamamatay?

Moral Story Tula atbp
1 38 39 40