Mga Bayani ng Pilipinas

Mga Bayaning Pilipino Mga Bayani ng Pilipinas Mga Bayani ng ating Bansa   [caption width="320" align="aligncenter"] Jose Rizal - Ang Pambansang bayani ng Pilipinas[/caption] [caption width="166" align="aligncenter"] Andres Bonifacio- Ama ng Kataastaasang, Kagalanggalangang, Katipunan ng mga anak ng Bayan[/caption]   [caption width="169" align="aligncenter"] Gregorio Del Pilar - Bayani sa laban…