Dunong vs Kamalayan

`Knowledge is knowing how. Wisdom is knowing why.` Sa buhay, hindi raw sapat na malaman lang natin kung paano ginagamit o ginagawa ang mga bagay-bagay.. mas maganda raw kung malalaman natin ang dahilan kung bakit natin iyon ginagamit o ginagawa.. Ba`t ba naglalagay ng suka sa adobo? Para ibalanse ang…