Theory

Theory o Teorya – Mga grupo ng mga prinsipyo at prediksyon na ang layunin ay ipaliwanag ang mga bagay na nangyayari sa ating paligid

Narito ang ilan sa mga Teorya na nakakapukaw ng isipan. Ipapaliwanag natin sa simpleng paraan na maitatatak sa ating kamalayan.

2060 – End of the World ayon kay Sir Isaac Newton

-Merong dokumento na nakuha mula kay Sir Isaac Newton na sinubukan niyang hulaan ang katapusan ng daigdig. Mangyari nga kaya ang kanyang petsang hinulaan?

Ang Alien Theory

-Bakit sa tinagal-tagal ng paghahanap ng mga scientist at astronomer ng mga planetang kagaya ng earth ay wala pa rin silang makitang ibang buhay sa labas ng ating planeta? Narito ang ilan sa mga Teorya.

Ang Matrix World Theory

-Sa tingin mo ba ay hawak natin ang ating kapalaran o kinokontrol lang tayo ng isang advance na mga nilalang at ating nilalang? Basahin ang teorya tungkol dito.

Ang Ghost World Theory

-Akala mo ba ay wala kang katabi habang nagbrobrowse ka sa internet ngayon? Baka hindi mo alam na may nakatingin sayo kanina pa. Basahin ang teorya tungkol sa mundo ng mga multo.

Ang Your World Theory

-Hindi mo lang alam na ikaw ang may kontrol ng lahat ng bagay. Baka ikaw ang kumokontrol sa amin pero wala kang kamalay-malay. Basahin ang teorya dito.

Ang Mirror World Theory

-Baka nasa loob ka lang ng isang salamin at ang tunay na tao ay yung nasa salamin na tinitingnan mo. Basahin ang teorya tungkol sa mundo sa loob ng salamin.

Ang Parallel Universe Theory

-Baka sa kabilang universe ay isa kang Piloto. Baka doon ay sinagot ka na ng nililigawan mo. Paano mo yun mapupuntahan? Meron ba talagang ibang universe maliban sa kinalalagyan natin ngayon? Basahin ang teorya dito.

Teorya: Time Machine

-Baka hindi mo alam na ikaw ay galing sa future. Nakalimutan mo lang na ikaw ang pinadala nila. Paano mo mababalik ang alaala? Paano kung ikaw ang pinadala ng mga tao sa future para solusyunan ang problema ng Pilipinas pero wala kang maalala. Basahin ang teorya at mag-isip.

Ang cellphone pala ay parang buhay ng tao

-Ang buhay natin ay maihahalintulad sa cellphone. Sa paanong paraan? Subukang basahin at dagdagan pa ang paghahambing.

Baka may gusto kang malaman.. Ilagay mo lang sa baba at ating aantabayanan.